Do you need to optimize your production in every parameter?

ANYFACTORY measures the processes, provides the analyzis and offers a solution for a lean and optimized production.

Why Anyfactory?

AnyFactory gives detailed information about production proces, status of material and workers on-line in a time-line and context.
It helps to find bottlenecks and lean a production.
It can be run as a stand alone system or as a part of the current enviroment.

Analysis

Analysis

Manual measurement

Manual measurement

Automatic measurement

Automatic measurement

Simulation

Simulation

Data reachable anytime and anywhere

System AnyFactory runs on-line

Key features

Overall Equipment Effectiveness

Production optimization in all parameters.

Problem escalation

A problem, that was not solved just in time, will be forwarded to a higher level.

Analysis in graphs

Data and their evaluation is ready in a real time.

Material supply

Evidence material in time and in sufficient quantities at selected positions.

Workers monitoring

Overview of a movement of workers throughout the work shift.

Production scenario

Tact line is modified by a product type and a number of employees.

Downtime analysis

Downtime have a major impact on overall production capacity.

Data available immediately

All data are stored in a secure cloud, no more expenses on your computing background.

Service without commitment

ANYFACTORY is a time independent service.

AnyFactory as a service

Do not buy expensive system when you need information.

The installation procedure is time and cost-saving.
Use of the system is charged on a monthly basis a small price.
Unbound and no other hidden costs.

Flow of a design and realization
of AnyFactory system in your company.

Pro zeštíhlení a optimalizaci výroby většinou procházíme několika úrovněmi spolupráce.
V první fázi konzultujeme a analyzujeme - postupy, procesy, slabá místa, požadované výsledky, ...
Následuje orientační změření jednotlivých výrobních kroků a vytipování kritických míst.
Níže je popsán obvyklý postup při zavedení automatizovaného sběru dat, které slouží jak pro detailní přehled dosahovaných výsledků, tak i pro plánování budoucí výroby.
Zásadního zlepšení všech podstatných parametrů výroby je dosaženo optimalizací profesionálním simulačním programem. Jeho vstupem jsou data získaná automatizovaně.
Tento proces - sběr dat, simulace a promítnutí optimalizace zpět do výroby - je nejefektivnějším mechanismem pro dosahování nejlepších výsledků.

The implementation of the system is dependent on the extent of contract, it usually takes 1-3 months.
  • Completing the inquiry form
  • Non-binding meeting
  • A detailed analysis of the situation
  • Solution design and its specification
  • Price offer
  • A conclusion of the contract
  • Installation and data access